Flex-O-View. S-q-u-e-e-z-e to Focus (pl)

Author: Agnieszka Grodzińska
Publisher: Self-published
Pages: 96
Edition: 200 (pl) + 100 (eng)
Cover: Soft
Language: Polish
Publication date: 2014
ISBN: 9 788392 693543
Availability: 2
49.00 PLN
Książka Flex-O-View. S-q-u-e-e-z-e to Focus to kolejny research-book analizujący problematykę współczesnej widoczności obrazów i nieustannej chęci ich reprodukowania. Agnieszka Grodzińska bazuje na instruktażowych reprintach – fotografiach używanych w książkach uczących w jaki sposób „przenosić” rzeczywistość na obrazy - łącząc przeskanowane analogowe i cyfrowe reprodukcje z własnymi ingerencjami w ich wewnętrzną strukturę. Odnajdujemy je w jej pracach bazujących na obiekcie, kolażu czy kserografii, reinterpretujących procesy zamykania obrazu w reprodukcji. W tym przypadku nie chodzi już jedynie o wierność źródłom, ale przede wszystkim o celowe ograniczenie, dzięki któremu łatwiej prześledzić i sprawdzić potencjalności i limity transformacji obrazów, od źródeł aż po kres, jakim jest książka. Zdjęcie rentgenowskie, ilustracje z podręcznika dla fotografów, ogłoszenia prasowe, ilustracje medyczne czy nawet reprodukcje wielkich mistrzów – nie miały wartości same w sobie, nie były też ważne jako dokument, miały jedynie funkcję instruktażową, status egzemplifikacyjny – unaoczniały konkretny aspekt szerszego tematu, same pozostając niewidocznymi. We Flex-O-View zostały wydobyte za pomocą skanera ze swoich sarkofagów, martwych zbiorów i kontekstów, a czuła lampa skanera przekreśliła autora i unieważniła decydujący moment wykonania zdjęcia. Linia po linii urządzenie sczytało wszystkie informacje zawarte w obrazach, z całą swoją dokładnością zbadało każdy najdrobniejszy punkt. Autoraka wydobywa je z pierwotnie funkcjonalnego kontekstu i wprzęga w opowieść o tworzeniu książki obrazowej. Sam akt skanowania przynosi więc metaforę właściwego momentu życia fotografii – interpretacji, zaś nieludzko metodyczne i precyzyjne działanie maszyny staje się karykaturą ludzkiego oglądu, ale też jego hiperbolą, w której widzimy prawdziwy sens każdego obrazu – bycie oglądanym.